Fasáda bytového domu v Praze 5 - Bieblova ulice

12/11 2018

P6 Pa Bieblova Exterior Day Sw                             P6 Pa Bieblova Exterior Night Sw