HIMACS Quality Club

 

Hlavním cílem společnosti LX Hausys Europe GmbH je neustálé zlepšování kvality. Quality Club je síť společností, které vyrábějí nebo instalují hotové produkty HIMACS podle přesných technických specifikací HIMACS.

 Členy programu Quality Club jsou:

• autorizovaný distributor HIMACS
• autorizovaný výrobce HIMACS
• autorizovaný instalátor HIMACS
• společnost LX Hausys


Cíle programu HIMACS Quality Club

 
1Dohled nad kvalitou výsledných produktů vyrobených z materiálu HIMACS.
2Umožnit pouze autorizovanému zpracovateli HIMACS nabízet 15letou záruku na produkty vyrobené z materiálu HIMACS.
3Umožnit pouze autorizovanému instalátorovi HIMACS nabízet 15letou záruku na instalace vyrobené z materiálu HIMACS autorizovaným výrobcem HIMACS.